Contempla les obres d'aquest món, escolta les paraules del savi i pren tot el que és bo com a propi . Amb això com a base, obre la teva pròpia porta a la veritat. No menyspreïs la veritat que està just davant teu. Observa com flueix l'aigua a la riera d'una vall , suau i lliurement entre les roques. Aprèn també dels llibres sagrats i de la gent sàvia. Cada cosa - incloent rius i muntanyes , plantes i arbres - hauria de ser el teu mestre.

Morihei Ueshiba,